6 змін у системі шкільної освіти, яких ми так довго чекали

У найближчі роки українські школи можуть стати принципово іншими

Українська шкільна реформа — це принципово новий підхід до освіти, позиціонуванню вчителя і учня, а також вироблення нових соціальних цінностей. Так що ж буде представляти із себе ця «нова українська школа» хоча б в теорії?

1. Формула нової школи буде будуватися по 8 базовим принципам

 • Новий зміст освіти, засноване на формуванні навичок, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.
 • Педагогіка тепер буде заснована на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
 • Мотивація вчителя, який має свободу творчості і розвивається професійно.
 • Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі.
 • Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
 • Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти нові знання, які стануть в нагоді не тільки в професії, а й у житті.
 • Децентралізація та ефективне управління, що дозволить школі бути реально автономної.
 • Справедливий розподіл суспільних засобів, яке забезпечить рівний доступ всіх дітей до якісної освіти.

2. Зміст освіту буде направлено на формування у дітей ключових компетенцій, а це:

 • Уміння говорити і висловлювати думки на державній та рідній (при розбіжностях) мові.
 • Вивчення іноземних мов: дитина повинна розуміти і розмовляти однією з міжнародних мов, щоб прийняти цінність міжкультурного спілкування.
 • Математична грамотність, яку можна застосовувати не тільки на уроках математики, а й у житті.
 • Інформаційно-цифрова компетентність, яка передбачає впевнене і одночасно критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в громадському просторі і особистому спілкуванні. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність і т.д.).
 • Уміння вчитися протягом усього життя. Здатність до пошуку нових знань, придбання нових навичок, організації навчального процесу.
 • Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні художні смаки, самостійно висловлювати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Цей навик передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності, але при цьому вчить дітей поважати і цінувати інакомислення.
 • Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами, розуміння і прийняття цінності навколишнього середовища, здатність і бажання дотримуватися здоровий спосіб життя.
 • Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї, ініціативи та втілювати їх в життя з метою підвищення, як власного соціального статусу, так і громадського. Навички, які припускають здоровий ризик.
 • Компетентність в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи в сучасних технологіях. Уміння спостерігати, аналізувати, формулювати власну думку, збирати дані, проводити експерименти і підводити підсумки.
 • Соціальна і громадянська компетентність. Всі форми поведінки, які потрібні для ефективного і конструктивного участі в суспільному житті і на роботі. Уміння співпрацювати з іншими людьми, попереджати і вирішувати конфлікти, мистецтво компромісів.

6-zmin-u-sistemi-shkilnoi-osviti3

3. Педагогіка партнерства

Нова школа буде працювати на засадах «педагогіки партнерства», в її основі — спілкування, взаємодія і співпраця між учителем, учнем та батьками, які об’єднані спільними цілями. В її рамках будуть використовуватися методи викладання, засновані на співробітництві (гри, проекти, експерименти, групові завдання і так далі). Також буде змінено підхід до оцінювання. Оцінки будуть служити для аналізу індивідуального прогрес і планування індивідуальної швидкості, а не ранжування учнів. Оцінка буде сприйматися як рекомендація до дії, а не осуд.

Також нова школа буде підтримуватися електронної платформою для створення і поширення електронних підручників і навчальних курсів для школярів і вчителів.

4. Нова роль вчителя і автономія школи

В першу чергу вчителю буде надана академічна свобода. Він сам зможе готувати власні авторські навчальні програми, вибирати підручники, методи, стратегії і способи навчання. Вчителі, які пройдуть добровільну незалежну сертифікацію, отримуватимуть надбавку. Також вони вивчатимуть особистісно орієнтований і компетентнісний підхід, управління освітнім процесом, психологію групової динаміки. У зв’язку з цим, роль вчителя трансформується, і тепер він буде не просто джерелом знань і єдиним наставником, а коучем, тьютором, модератором в індивідуальної освітньої траєкторії дитини.

Так як один з принципів нової школи — це автономія, школи самі зможуть формувати освітні програми, складати навчальні плани і підбирати підручники. Засновники школи контролюватимуть освітню та фінансово-господарську діяльність установи, а також будуть призначати керівника школи на умовах контракту. Керівник буде обиратися на конкурсних умовах терміном на 5 років і зможе займати посаду не більш двох термінів поспіль.

5. Орієнтація на дитину

Нова українська школа працюватиме на базі особистісно орієнтованої моделі освіти. В рамках неї школа повинна буде враховувати здібності, потреби і інтереси кожної дитини. Процес навчання буде організовано з урахуванням навичок 21 століття і має відповідати індивідуальним стилі і темпу дитини. У навчанні будуть враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дитини. З’явиться можливість навчання в різновікових предметних і міжпредметних групах. Для цього будуть потрібні зміни в організації простору і класу, крім класичних варіантів, будуть використані новаційні, наприклад, мобільні робочі місця, які можна буде легко трансформувати. Для учнів з особливими потребами будуть створені умови для спільного навчання з однолітками.

6. Нова структура

Реформа має на увазі зміни структури середньої школи, щоб максимально врахувати фізичні, психологічні і розумові здібності дитини кожного вікової групи. Структура буде наступною:

 • початкова освіта (4 роки);
 • базова середня (5 років);
 • профільна середня, яке можна буде отримувати в ліцеях і установах професійної освіти (3 роки).

6-zmin-u-sistemi-shkilnoi-osviti4

Загальна тривалість навчання складе 12 років . Початок навчання буде починатися з 6 років, діти з особливими потребами зможуть вступати в школу в іншому віці.

На даному етапі в рамках реформи до початку нового навчального року будуть оновлені програми початкової школи. В цілому ж на впровадження, всіх змін знадобиться 13 років. Представлений варіант концепції не є остаточним, і своїми думками можна поділитися, відправивши лист за адресою  [email protected], або поділитися в коментарях нижче. В темі листа пишіть «Обговорення Концепції», а в листі вказуйте назву розділу, абзац і номер сторінки, яких стосуються ваші міркування.

6 змін у системі шкільної освіти, яких ми так довго чекали
4.4 (88%) 5 голоси

Маєте власну думку? Поділіться з усіма!

Всі коменти проходять модерацію *