Конспекти уроків географії 9 класу скачати у форматі doc 2017-2018 н.р. за новою програмою

Тут можна скачати всі Конспекти уроків географії 9 класу 2017-2018 н.р. «Україна і світове господарство» за новою програмою у форматі doc (регулярно оновлюється):

  Міні-конспекти уроків 9 класу видавництва РАНОК до підручника Й. Р. Гілецького новою програмою у форматі PDF   та у форматі doc

 

Розділ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Урок №1. Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії.

Урок №2. Національна економіка.

Урок №3. Секторальна модель економіки країни. Практична робота 1. «Аналіз секторальної моделі економіки».

Урок №4. Форми суспільної організації виробництва. Чинники розміщення виробництва.

Урок №5. Форми просторової організації національної економіки. Діагностична робота.

Урок №6. Світове господарство та міжнародний поділ праці. 

Урок №7. Типи економічних систем.

Урок №8. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Практична робота №2. «Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (С-20) і визначення їх місця в сучасній, типізації країн за рівнем економічного розвитку».

Урок №9 Сучасне світове господарство.

Урок №10 Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування між­народної економіки.

Узагальнення знань учнів за темами «Вступ» та «Національна економіка і світове господарство».

Розділ II. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Урок №11 Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини.

Урок №12 Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва

Урок №13. Сільське господарство України Землезабезпеченість.

Урок №14 Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони. Сільське господарство у своєму регіоні.

Урок №15 Сільське господарство світу. Практична робота 3.

Урок №16 Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні

Урок №17 Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

Урок №18 Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Практична робота 4

Урок №19 Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобування залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів.

Урок №20 Урок контролю, оцінки, корекції знань із тем розділу «Первинний сектор господарства»

Розділ ІІІ. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Урок №21 Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства електроенергетики свого регіону.

 

Урок №22 Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в країнах світу.

План-конспект 22 уроку Електроенергетика (оновлене)

 

Урок №23 Практична робота №5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення. Практична робота №5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу. (За вибором учителя).

План-конспект 23 уроку Енергетика світу (оновлене)

 

Урок №24 Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Практична робота №6 (оцінювана). Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

План-конспект 24 уроку Металургійне виробництво (оновлене)

 

Урок №25 Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні.

Урок №26 Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.

Урок №27 Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів.

Урок №28 Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

Урок №29 Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу. Узагальнення знань учнів за темами «Виробництво та постачання електроенергії», «Металургійне виробництво» та «Хімічне виробництво. Виробництво деревини та паперу».

Урок №30 Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні.

Урок №31 Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону. Практична робота №7 (оцінювана). Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

Урок №32 Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

Урок №33 Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.
Дослідження. Малі і середні міста України – центри швейного виробництва

Урок №34 Народні промисли в Україні.

Урок №35 Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного,
плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод. Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні. Дослідження. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини

Урок №36 Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу. Дослідження. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах.
Узагальнення знань учнів за темами «Виробництво машин таустаткування», «Виробництво тканин, одягу, взуття» та
«Виробництво харчових продуктів, напоїв».

Розділ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Урок №37 Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки. Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру

Урок №38 Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України.

Урок №39 Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.

Урок №40 Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

Урок №41 Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі (СОТ), Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН.

Урок №42 Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні.

Урок №43 Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Узагальнення знань учнів за темами «Транспорт», «Торгівля» та «Туризм».

Урок №44 Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої діяльності. Джерела фінансування науки й освіти. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

Урок №45 Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні.

Урок №46 Аутсорсинг, його переваги. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу. Презентація

Урок №47 Контрольна робота № 2.

Розділ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Урок №48 Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема.

Урок №49 Глобальні проблеми людства: сировинна та енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються.

Урок №50 Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток. Дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні. Узагальнення знань учнів за розділами «Третинний сектор господарства» та розділом «Глобальні проблеми людства».

Урок №51 Узагальнення матеріалу за курс «Україна і світове господарство».

Урок №52-54 Резерв

Конспекти оновлюються. Свої питання і пропозиції пишіть в коментарях. Прислухаюсь до кожного

 

Додатково конспекти географії 9:

  Міні-конспекти уроків 9 класу видавництва РАНОК до підручника Й. Р. Гілецького новою програмою у форматі PDF   та у форматі doc

 

Чорна металургія. Географія галузі, особливості розвитку на сучасному етапі

Машинобудування (презентація) 

Мінерально-сировинні ресурси України. Паливні корисні копалини 

Паливна промисловість України. 

Електроенергетика України   (презентація)

Хімічна промисловість (Інтегрований урок з хімії та географії) 

Промисловість будівельних матеріалів  (презентація) 

Легка промисловість (презентація)

Харчова і легка промисловість (презентація)

Українські історичні землі

 

 

 

Джерело

Конспекти уроків географії 9 класу скачати у форматі doc 2017-2018 н.р. за новою програмою
4.6 (91.43%) 7 голоси

2 коментарів

Маєте власну думку? Поділіться з усіма!

Всі коменти проходять модерацію *