Конспекти уроків з математики 2 клас за новою програмою богданович doc скачати

Тут можна скачати безкоштовно і подивитись онлайн конспекти Уроків з математики 2 клас за новою програмою за підручником богданович у форматі doc з поправками на 2017-2018 навчальний рік

Інші конспекти для 2 класу знаходяться тут

Математика. 2 клас. І семестр

(ІІ семестр буде завантажено згодом)

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 1-Й КЛАС

Урок математики 1. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 1-100. ВИПАДКИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100, ПОВ’ЯЗАНІ З НУМЕРАЦІЄЮ ЧИСЕЛ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ

 Урок математики 2. СПОСІБ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧАСТИНАМИ. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ У САНТИМЕТРАХ І ДЕЦИМЕТРАХ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

 Урок математики 3. НАЗВИ КОМПОНЕНТІВ ДІЙ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ

Урок математики 4. ПЕРЕСТАВНА ВЛАСТИВІСТЬ ДІЇ ДОДАВАННЯ. ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА НА ДЕКІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Урок математики 5. ПЕРЕВІРКА ДІЇ ДОДАВАННЯ. ВАРТІСТЬ МОНЕТ. ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ВАРТОСТІ МОНЕТ. ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ І РІЗНИЦІ

 Урок математики 6. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ДВІ ДІЇ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ

Урок математики 7. СПОСОБИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА

Урок математики 8. ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ МІСТКОСТІ — ЛІТР. ПОРІВНЯННЯ МІСТКОСТІ ПОСУДИН. ДОБА І ТИЖДЕНЬ, РІК І МІСЯЦІ

Урок математики 9. ПЕРЕВІРНА РОБОТА

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

  ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

Урок математики 10. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 2 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО

Урок математики 11. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 3 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ВІДРІЗКИ ТА ЛАМАНІ ЛІНІЇ. ДОВЖИНА ЛАМАНОЇ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

Урок математики 12. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 4 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ТА ОСТАЧІ

 Урок математики 13. БУКВИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННОЮ. ПОЗНАЧЕННЯ ЗМІННОЇ БУКВОЮ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ

Урок математики 14. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 5 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННОЮ. ПІДГОТОВКА ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СКЛАДЕНОЮ ЗАДАЧЕЮ

 Урок математики 15. ПРИКЛАДИ ТА ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 2-5. МНОГОКУТНИК

Урок математики 16. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 6 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ПОРІВНЯННЯ ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ. ПРОСТІ ЗАДАЧІ, В ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПОНЯТТЯ «СТІЛЬКИ Ж»

Урок математики 17. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 7 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. СКЛАДАННЯ Й РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА СХЕМАТИЧНИМ ЗАПИСОМ ЇХ УМОВИ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА

Урок математики 18. ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР БУКВАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ

Урок математики 19. ЧОТИРИКУТНИКИ. РОЗПІЗНАВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ

Урок математики 20. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 8 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ

Урок математики 21. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

  ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ

Урок математики 22. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ (ознайомлення). ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Урок математики 23. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 9 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ПЕРИМЕТР МНОГОКУТНИКА

Урок математики 24. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ПЛАНОМ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ

Урок математики 25. ТАБЛИЦЯ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ПЛАНОМ

Урок математики 26. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ДВОМА СПОСОБАМИ (ознайомлення)

  ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

Урок математики 27. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ, ЩО МІСТЯТЬ ДУЖКИ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ

Урок математики 28. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З ДУЖКАМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДВІ ДІЇ

Урок математики 29. ВИДИ КУТІВ. ПРЯМИЙ КУТ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА

Урок математики 30. ПРЯМОКУТНИК. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. КАЛЕНДАР

Урок математики 31. ЗАДАЧІ, ЯКІ ДВІЧІ МІСТЯТЬ ВІДНОШЕННЯ «НА… БІЛЬШЕ» («менше»). ПОНЯТТЯ «ДОВЖИНА» І «ШИРИНА» ПРЯМОКУТНИКА. САМОСТІЙНА РОБОТА

Урок математики 32. КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА

Урок математики 33. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 100 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД

Урок математики 34. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УСНЕ ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

Урок математики 35. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ УСНОГО ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИКЛАДІВ І ЗАДАЧ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ

Урок математики 36. ДОДАВАННЯ ОДНОЦИФРОВОГО ЧИСЛА ДО ДВОЦИФРОВОГО ВИДУ 38 + 4. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ДВОМА СПОСОБАМИ

Урок математики 37. УСНЕ ДОДАВАННЯ ВИДУ 76 + 4. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДВІ ДІЇ

Урок математики 38. УСНЕ ДОДАВАННЯ ВИДУ 38 + 52. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ

Урок математики 39. ДОДАВАННЯ СУМИ ДО ЧИСЛА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Урок математики 40. ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА ВІД СУМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Урок математики 41. УСНЕ ВІДНІМАННЯ ВИДУ 40 — 8. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок математики 42. ЗАКРІПЛЕННЯ ОБЧИСЛЕНЬ ВИДУ 40 — 8. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ ЗА ВИРАЗОМ

Урок математики 43. ВІДНІМАННЯ ОДНОЦИФРОВОГО ЧИСЛА ВІД ДВОЦИФРОВОГО ВИДУ 53 — 8. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Урок математики 44. ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ВИДУ 84 — 29. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок математики 45. ЗАКРІПЛЕННЯ ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СКЛАДЕНИХ ЗАДАЧ

Урок математики 46. ВІДНІМАННЯ ВИДУ 50 — 34. КРУГОВІ ПРИКЛАДИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

 Урок математики 47. ЗАКРІПЛЕННЯ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок математики 48. ЗАКРІПЛЕННЯ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Урок математики 49. ВІДНІМАННЯ СУМИ ВІД ЧИСЛА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок математики 50. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок математики 51. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ДІЄЮ МНОЖЕННЯ. ЗНАК МНОЖЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок математики 52. ЧИТАННЯ ПРИКЛАДІВ НА МНОЖЕННЯ. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ МНОЖЕННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ

 Урок математики 53. ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ

Урок математики 54. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2

Урок математики 55. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ДІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ

Урок математики 56. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДВІ ДІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ

Урок математики 57. ЗАКРІПЛЕННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДІВ І ЗАДАЧ НА ДВІ ДІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ

Урок математики 58. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ДІЄЮ ДІЛЕННЯ. ЗНАК ДІЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок математики 59. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ МНОЖЕННЯМ І ДІЛЕННЯМ. СКЛАДАННЯ ПРИКЛАДІВ НА ДІЛЕННЯ З ПРИКЛАДІВ НА МНОЖЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок математики 60. ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДІЛЕННЯ

Урок математики 61. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 2 ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДІЛЕННЯ НА РІВНІ ЧАСТИНИ І ДІЛЕННЯ НА ВМІЩЕННЯ

Урок математики 62. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 2. САМОСТІЙНА РОБОТА

Урок математики 63. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2 І ДІЛЕННЯ НА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ

Урок математики 64. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

Урок математики 65. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ДІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ДОДАТОК. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ

ДОДАТОК. ЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ

Конспекти уроків з математики 2 клас за новою програмою богданович doc скачати
5 (100%) 1 голоси

Маєте власну думку? Поділіться з усіма!

Всі коменти проходять модерацію *