Всі формули з алгебри в зручних схемах скачати та дивитись онлайн

Тут можна скачати, роздрукувати та дивитись онлайн всі формули Алгебра 7-9, 10-11 в зручних схемах і таблицях.

На мій погляд найзручнішими довідковими таблицями є Наочні таблиці з алгебри (математика), які йшли в комплекті с підручником Неліна років 8 назад. Порядок їх використання трохи змінився, але основні алгебраічні формули ті самі. Їх можуть використовувати учні і вчителі, як в електронному вигляді на проекторі, чи телевізорі, так і в роздрукованному варіанті, для наочності, або для шпаргалки.

Таблиці з алгебри для 7-9 класів

1. Множини та операції над ними. Поняття множини та її елементів. Підмножина. Рівність множин. Переріз множин. Об’єднання множин. Різниця і доповнення множин. Числові множини

vsi-formuli-z-algebri-1
2. Модуль числа та його властивості. Означення. Геометричний зміст. Властивості. Рівняння і нерівності з модулями

vsi-formuli-z-algebri-2-
3. Розклад алгебраїчних виразів на множини. Формули скороченного множення. Основні прийоми розкладання многочленна на множники

vsi-formuli-z-algebri-3
4. Степені і корені. Степінь з цілим показником. Властивості степенів. Квадратний корінь із числа. Властивості квадратних коренів

vsi-formuli-z-algebri-4
5. Арифметична та геометрична прогресії. Нескінченно спадна геометрична прогресія

vsi-formuli-z-algebri-5

6. Функції. Поняття функції. Графік функції. Зростаючі і спадні функції. Парні і непарні функції

vsi-formuli-z-algebri-6

7. Перетворення графіка функції у=f(x).

vsi-formuli-z-algebri-7

8. Лінійна функція. Графік лінійної функції. Взаємне розміщення графіків лінійних функцій

vsi-formuli-z-algebri-8

9. Квадратична функція та її графік. Розміщення графіків деяких квадратичних функцій

vsi-formuli-z-algebri-9

10. Рівняння. Поняття рівняння і цого коренів. Область допустимих значень (ОДЗ). Рівносильні рівняння. Лінійні рівняння

vsi-formuli-z-algebri-10

11. Квадратні рівняння. Рівняння загального виду. Зведене рівняння. Теорема Вієта

vsi-formuli-z-algebri-11

12. Нерівності зі змінною. ОДЗ нерівностей. Рівносильні нерівності

vsi-formuli-z-algebri-12

13. Квадратні нерівності

vsi-formuli-z-algebri-13

14. Системи рівнянь. Поняття системи та її розв’язків. івносильність систем рівнянь. Основні способи розв’язання сиситем рівнянь

vsi-formuli-z-algebri-14

15. Графічне розв’язування систем рівнянь з дома змінними

vsi-formuli-z-algebri-15

16. Поняття імовірності випадкової події. Частота і відносна частота випадкової події. Статистичне поняття імовірності. Вірогідні і неможливі події. Класичне означення ймовірності

vsi-formuli-z-algebri-16

Таблиці з алгебри для 10-11 класів

1. Тригонометричні функції. Означення. Формули. Знаки. Формули подвійного аргументу. Формули суми і різниці тригонометричних функцій

vsi-formuli-z-algebri-10-11-1

2. Періодичні функції. Означення і властивості періодичних функцій. Графіки і періодичність тригонометричних функцій

vsi-formuli-z-algebri-10-11-2

3. Тригонометричні рівняння. Розв’язування найпростіших і більш складних тригонометричних рівнянь. 

vsi-formuli-z-algebri-10-11-3

4. Розв’язування тригонометричних нерівностей. Приклади розв’язування найпростіших і більш складних тригонометричних нерівностей

vsi-formuli-z-algebri-10-11-4

5. Степені і корені

vsi-formuli-z-algebri-10-11-5

6. Розв’язування рівнянь і нерівностей. Розв’язування логарифмічних рівнянь

vsi-formuli-z-algebri-10-11-6

7. Застосування функцій до розв’язування рівнянь

vsi-formuli-z-algebri-10-11-7

8. Ірраціональні рівняння і нерівності. Розв’язування ірраціональних рівнянь

vsi-formuli-z-algebri-10-11-8

10. Показникова функція. Найпростіші показникові рівняння і нерівності

vsi-formuli-z-algebri-10-11-10

11. Логарифми. Логарифмічна фукція. Логарифм числа. Осносвна логарифмічна тотожність. Графік логарифмічної функції

vsi-formuli-z-algebri-10-11-11

12. Розв’язування логарифмічних нерівностей

vsi-formuli-z-algebri-10-11-12

14. Границя та неперервність функції. Властивості границі функції. Неперервність функції в точці та на проміжку

vsi-formuli-z-algebri-10-11-14

15. Похідна.Означення. Геометричний зміст. Механічний зміст. Похідні фунцій. Правила диференціювання

vsi-formuli-z-algebri-10-11-15

15. Застосування похідної до дослідження функції. Монотонність функції. Критичні точки і точки екстремуму

vsi-formuli-z-algebri-10-11-16

17. Інтеграл та його застосування. Первісна. Формула Ньютона-Лейбніца. Графік і властивості визначенного інтеграла

vsi-formuli-z-algebri-10-11-17

Всі формули з алгебри в зручних схемах скачати та дивитись онлайн
5 (100%) 2 голоси

Маєте власну думку? Поділіться з усіма!

Всі коменти проходять модерацію *