Закон Ома для ділянки кола, для повного кола правила, формули, приклади

Тут Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола та для повного кола означення, правила, формули, приклади можна скачати та подивитись онлайн

Закон Ома для ділянки кола

Найпростіше електричне коло може складатися з джерела струму, споживача опору R, з’єднувальних провідників, амперметра і вольтметра.
Закон Ома для ділянки електричного кола: «На деякій ділянці кола сила струму I прямо пропорційна напрузі U і обернено пропорційна опору R ділянки»: I = U/R,

zakon-oma-1

де I – сила струму (А — ампер),
U – напруга (В — вольт),
R – опір (Ом — ом).

 

zakon-oma-2

 

Застосування закону Ома

З формули для закону Ома можна розрахувати також величини напруги і опору ділянки кола:

U = IR і R = U/I

Правда, слід розуміти, що в зібраного ланцюга величина опору деякої ділянки кола зазвичай є величина постійна (якщо не використовується реостат), тому при зміні сили струму буде змінюватися тільки напруга і навпаки. Для зміни опору ділянки кола слід зібрати ланцюг заново, або використати реостат. Розрахунок же необхідної величини опору при проектуванні і збірці ланцюга можна порахувати за законом Ома, виходячи з передбачуваних значень сили струму і напруги, які будуть пропущені через дану ділянку ланцюга.

Приклади розв’язування задач

zakon-oma-5

zakon-oma-6zakon-oma-7

Історія і значення

Закон Ома – один з основоположних законів фізики. Відкриття його свого часу дозволило зробити величезний стрибок у науці. В даний час неможливо собі уявити будь-який самий елементарний розрахунок основних електричних величин для будь-якого ланцюга без використання закону Ома. 

zakon-oma-3

Уперше залежність сили струму на ділянці електричного кола від прикладеної напруги встановив у 1827 р. німецький вчений Г. Ом. Він експериментально довів, що сила струму в металевому провіднику при постійній температурі прямо пропорційна різниці потенціалів на його кінцях та обернено пропорційна його опорові. Г.Ом фактично показав, що для будь-якого провідника відношення прикладеної різниці потенціалів до сили струму, яка при цьому в ньому виникає є величиною сталою, яка й була названа опором провідника.

Закон Ома для повного кола

Закон Ома для повного кола: «Сила струму в електросистемі дорівнює відношенню електрорушійної сили (ЕРС) джерела до суми зовнішнього і внутрішнього опорів»: I = ε /(R + r),

zakon-oma-8

де I – сила струму (А — ампер),
ε (або Е) – ЕРС (В — вольт),

R – опір зовнішнього ланцюга (Ом — ом),

r – внутрішній опір джерела струму (Ом — ом).

zakon-oma-9

Електрорушійна сила джерела (εдж) є величина, що чисельно дорівнює роботі сторонніх силу джерелі, затраченій на переміщення одиничного позитивного заряду через усе коло: ε=А/q. Для наближеного вимірювання ЕРС джерела, вольтметр приєднують до полюсів джерела при розімкнутому зовнішньому колі. При цьому вольтметр показує спад напруги IR на самому собі, а оскільки опір вольтметра дуже великий, то при цьому R>>r і U=IR= ?. Чим більший опір вольтметра порівняно з внутрішнім опором джерела струму, тим точніше значення дістанемо для ЕРС.

Застосування закону Ома

Останній вираз можна подати в різних формах. Як відомо, напруга на зовнішній ділянці залежить від навантаження, тобто zakon-oma-10, або zakon-oma-11 , або zakon-oma-12.

Приклади розв’язання задач

zakon-oma-13

 

 

 

 

zakon-oma-14

Закон Ома для ділянки кола, для повного кола правила, формули, приклади
5 (100%) 1 голоси

Маєте власну думку? Поділіться з усіма!

Всі коменти проходять модерацію *